16 februari 2017

De gemeente Den Haag heeft drie raamovereenkomsten gesloten met ingenieursbureaus voor het inhuren van extern personeel op het gebied van technische diensten en integraal projectmanagement. Nebest neemt het technisch management bij de realisatie van inrichtings-, beheer- en onderhoudsprojecten in de openbare ruimte op zich.

raamovereenkomst gemeente Den Haag ingenieursbureau

Palladio is in samenwerking met P2 en Nebest geselecteerd als voorkeursleverancier voor perceel 3. Dit perceel betreft het leveren van Integraal Projectmanagement ten behoeve van de realisatie van inrichtings-, beheer- en onderhoudsprojecten in de openbare ruimte van de gemeente Den Haag.

Bij de Integraal Projectmanagement aanpak wordt gewerkt met een zogenaamd vijfrollenmodel, ook wel het IPM-team genoemd. Dit team bestaat uit vijf teamleden die samen zorgen voor het projectmanagement, contractmanagement, technisch management, omgevingsmanagement en projectbeheersing.

Het verzorgen van technisch management is een belangrijke pijler van de productgroep Projectmanagement van Nebest.