12 september 2016

Inspecteren we in de toekomst alle bruggen met een drone? Rijkswaterstaat en SMART Inspections hebben gezamenlijk een vliegende start gemaakt. De eerste inspectie van een brug uitgevoerd met behulp van een drone leverde interessante inzichten.

Doel inspectie

Als proef is de Eilandbrug in Kampen gekozen. Met behulp van een drone is een inspectie uitgevoerd met als doel een instandhoudingsadvies te kunnen geven voor deze brug. Dit is een onderhouds­kundige inspectie met als doel die risico’s in kaart te brengen die de prestaties van de brug in de komende jaren in gevaar kunnen brengen op het gebied van betrouwbaarheid, beschikbaarheid  en veiligheid.

Belangrijke voordelen

Een belangrijk voordeel blijkt te zijn dat de kritische locaties van de brug goed bekeken kunnen worden. Bij kritische locaties kunnen de inspecteur en de piloot samen meer details verzamelen. Zo kan de inspecteur de camera focussen en inzoomen op details. En de piloot kan ervoor zorgen dat de drone aan meerdere kanten langs de locatie vliegt. De samenwerking tussen de inspecteur en de piloot blijkt hierbij heel soepel te werken en levert veel synergie.

Inspecteur

Een (civiel)technische inspecteur leidt de inspectie. Door middel van een ‘Virtual Reality-bril’ ziet hij live de beelden die de drone maakt. Hij geeft instructies aan de piloot over de volgorde en de locaties die hij wil inspecteren. Zijn intensieve samenwerking met de piloot leidt ertoe dat hij conclusies kan trekken over de conditie van de brug.

Om de drone te bedienen voor een inspectie is alleen een piloot onvoldoende. Een klein, slim samen­gesteld team van specialisten is een vereiste om een goede drone-inspectie uit te kunnen voeren. De kwaliteit van de inspecteur blijft hierbij, net als bij alle andere inspecties, van toonaan­gevend belang.

Bediening

De piloot is verantwoordelijk voor het veilig vliegen met de drone. Hij speelt in op de wensen van de inspecteur, rekening houdend met alle veiligheidsaspecten en vergunningen.

Voor de bediening is altijd een derde persoon nodig, de zogenaamde waarnemer. Deze bewaakt een zichtlijn die de piloot vanaf zijn bedienlocatie niet kan inschatten. Ook waarschuwt de waarnemer de piloot bij een naderend schip en voor eventueel vliegverkeer dat de locatie kruist.

Drone

Voor deze inspectie is, uit de beschikbare drones, gekozen voor  een wendbare en zeer stabiele drone. Deze drone kan tot 15 minuten aaneengesloten vliegen en de accu kan snel worden gewisseld. Hiermee kan vrijwel continu worden geïnspecteerd. De drone is voorzien van een registratienummer en heeft (na keuring) een luchtwaardigheidscertificaat. Ook heeft de drone een ‘no noise requirement’, dat aangeeft dat zowel bij het starten en landen als tijdens het vliegen geluidsnormen niet worden overschreden.

Camera

De drone is uitgerust met een beweegbare camera. De camerabeelden zijn live te zien op de VR-bril van de inspecteur. De camera maakt foto’s in hoge resolutie en is uitgerust met een 30 keer optische zoom. Omdat ook in de slagschaduw van de brug moet worden gewerkt, is gekozen voor een zeer lichtsterke lens op de camera.

Certificeringen

Voor het vliegen met een drone gelden strenge wettelijke eisen. Om deze drone-inspecties te mogen uitvoeren is SMART Inspections gecertificeerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL en T).  De certificering stelt eisen aan zowel de gebruikte drones als aan de piloten. Op basis van een door IL en T goedgekeurd operationeel handboek is SMART Inspections inmiddels bevoegd om te vliegen binnen een straal van 50 meter van een civiel kunstwerk.

SMART Inspections is ook gecertificeerd om te vliegen boven industrieterreinen, havens en gecon­troleerd luchtruim rond militaire vliegvelden. Voorts kan SMART Inspections, onder voorwaarden, hoger vliegen dan de wettelijke 120 meter als een object dat geïnspecteerd moet worden deze hoogte overschrijdt.

Hoewel er geen wettelijke eisen gelden voor de inspecteur, is de ervaring van deze drone-inspectie dat het inzetten van een goed opgeleide inspecteur met veel ervaring een must is.

Vergunningen

In aansluiting op de certificering is ook toestemming vereist voordat een drone-inspectie kan worden uitgevoerd. Naast de eigenaar van de brug, Rijkswaterstaat in dit geval, moet doorgaans ook vergunning worden verkregen van de provincie inzake de Flora- en Faunawetgeving en wordt de vlucht aan de burgemeester van de betreffende gemeente gemeld.

Veiligheid Verkeer

Bij het passeren van scheepvaart  wordt de drone op minimaal 50 meter afstand van het schip gebracht. Zodra een schip is gepasseerd, wordt de inspectie vervolgd.

Het vliegen boven het wegverkeer is momenteel niet toegestaan. Voor het inspecteren van de boven­zijde van de brug is daarom een stremming aangevraagd. Bij het inspecteren van de onderzijde van de brug kan een technische voorziening in de drone worden aangebracht, waardoor de drone niet hoger kan vliegen dan de onderkant van de brug. Dit is een virtuele grens die op basis van een hoogtemeter wordt ingesteld.

Bereikbaarheidsvoorziening

Geconcludeerd is dat de drone als een prima bereikbaarheidsvoorziening functioneert. Door de inzet van de drone kan op plaatsen worden geïnspecteerd die voorheen niet toegankelijk waren zonder stremmingen en de inzet van hoog- en/of laagwerkers. De drone functioneert daarmee als voor­inspectie, waarin kan worden bepaald of de (dure) inzet van hoog- en laagwerkers noodzakelijk is.

Besparing

Doordat voor de drone-inspectie geen wegafzetting en hoog- en/of laagwerkers nodig zijn, kan een aanzienlijke kostenbesparing worden gerealiseerd. Voorts zijn voor de drone-inspectie meestal geen uitgebreide verkeersmaatregelen nodig voor het wegverkeer of de scheepvaart.

Kwaliteit vastlegging

De beeldkwaliteit van de inspectiefoto’s van de drone is hoog. De kwaliteit van de videobeelden die de inspecteur ziet in de VR-bril is ultra-HD en is daarmee zeer hoog. De opslag van videobeelden is op dit moment nog niet optimaal, maar deze beelden kunnen technisch gezien in de toekomst evenzo in ultra-HD worden opgeslagen. Deze opslag is ook afhankelijk van de camera; een 4K-camera kan gewoon filmen. 

Fotoalbum