30 augustus 2016

Het laboratorium van Nebest is uitgebreid met nieuwe onderzoeksfaciliteiten en verhuisd naar Vianen. De verplaatsing van de machines had de nodige voeten in de aarde, maar inmiddels is het lab ‘heropend’. Er wordt weer volop gemeten aan beton, staal, steen, hout, mortel, tegels en conserveringen.

Nieuw is het onderzoek en de controle van nieuwe betonmengsels. Door diverse testen kunnen wij van een natte specie de verwerkbaarheid, sterkte en warmteontwikkeling van het nieuwe beton aangeven. Deze informatie wordt gebruikt om aan te tonen dat het beton voldoet aan de gestelde eisen, ook voor projecten in het buitenland waar men met grondstoffen uit dat land wil werken. Nieuw is voorts het onderzoek naar coatings voordat deze aangebracht worden. Nebest is in staat om het uitgangsmateriaal van een coating te toetsen op eigenschappen zoals verwerkbaarheid, viscositeit en krasvastheid. Hierdoor kunnen kwaliteitsproblemen in een later stadium worden voorkomen.

De specialisaties van het laboratorium van Nebest zijn in drie groepen te verdelen.

Fysisch onderzoek

Fysisch materiaalonderzoek wordt met name ingezet voor onderzoek van funderingspalen, brugdekken en bouwprojecten alsook bij productiecontroles. Denk hierbij aan eigenschappen als druksterkte, (axiale) treksterkte, splijtsterkte, afschuifsterkte en slijtvastheid. Het onderzoek wordt verricht aan betonnen, stalen, stenen en houtmonsters.

Chemisch onderzoek

Chemische analyse wordt ingezet voor de bepaling van de chemische eigenschappen van een materiaal. Met diverse beproevingen kan worden vastgesteld of een materiaal (nog) voldoet aan de gestelde eisen in een norm of ontwerp. Er kan bijvoorbeeld worden gemeten hoeveel chloride in beton aanwezig is (in verband met wapeningscorrosie), welke eigenschappen een bepaalde samengestelde mortel heeft of wat de zoutbelasting is in metselwerk of een afwerklaag.

Microscopisch onderzoek

Met microscopisch onderzoek wordt bepaald welke schades (ASR, ettringiet) aanwezig zijn of welke reparatietechniek het meest geschikt is voor beton. Ook kunnen laagdiktes en laagopbouw van een monster onderzocht worden. Van onbekende materialen kan de materiaalsoort worden bepaald (gedetermineerd).

Rondleiding
Wilt u meer informatie of een rondleiding in ons laboratorium?
Bel dan met Nebest: 085 489 01 00.

Fotoalbum