23 augustus 2016

In de Zaanstreek heeft de gemeente een nieuw diepriool in twee straten gepland. Het realiseren van het nieuwe diepriool brengt risico’s met zich mee voor de bestaande funderingen van de huizen in deze straten. Dit geldt zeker voor kwetsbare funderingen, bijvoorbeeld waar de houten funderingspalen al aangetast of te dun zijn.

Vanwege de risico’s zijn de gemeente en de bewoners gaan samenwerken. Zij hebben besloten dat voor het uitvoeren van het diepriool eerst de huidige funderingen in kaart moeten worden gebracht. Hiertoe heeft Nebest inmiddels de fundering van 52 woningen onderzocht.

Van een aantal woningen was bekend dat deze op verontreinigde grond staan. Hier zijn wij met een veilige werkwijze aan de slag gegaan. In samenwerking met een gecertificeerd DLP’er, die verantwoordelijk is voor het veilig werken met verontreinigde grond, is vooraf een werkplan opgesteld. Tijdens de werkzaamheden heeft de gemeente regelmatig ter plaatse gecontroleerd of volgens het werkplan werd gewerkt.

Voor het werken in de verontreinigde grond is een ‘deco-unit’ geplaatst. In deze unit kan de inspecteur zich veilig omkleden en douchen. De unit is voorzien van drie aparte ruimtes: een vuile ruimte, een doucheruimte en een schone ruimte. Naast deze unit wordt gewerkt met beschermende kleding voor de inspecteur, grondwerker en graafmachinist.

Het terrein waar gegraven wordt voor het funderingsonderzoek, wordt afgedekt met folie. Dit om te voorkomen dat verontreinigende grond per ongeluk in de tuin terecht komt. Ook wordt het werkgebied altijd afgezet om een ieders veiligheid te waarborgen, ook die van nieuwsgierige voorbijgangers.

Fotoalbum