25 maart 2016

Nebest heeft opdracht gekregen van Natuurmonumenten om werkzaamheden te verrichten ter voorbereiding van de restauratie van een zogenaamde Romijnstuw in het Waterloopbos bij Marknesse in de Noordoostpolder. In het bos ligt het voormalige Waterloopkundig Laboratorium "De Voorst".

Vanwege de groeiende omvang van waterbouwkundige projecten in het verleden is op deze locatie in 1951 het Waterloopkundig Laboratorium geopend om onderzoek te kunnen doen met behulp van grotere schaalmodellen. Zodoende zijn er in het Waterloopbos schaalmodellen van zo’n dertig grote waterwerken uit de hele wereld te vinden, waarmee men de effecten van eb, vloed, stroming en golfwerking nabootste. De ruimte, de beschutting door het Voorsterbos en relatief weinig wind maakten dit tot een ideale plek.

Door de komst van de computer werd het gebruik van schaalmodellen in toenemende mate overbodig en raakten deze uiteindelijk overwoekerd in het bos. Inmiddels is het bos in beheer van Natuurmonumenten, en met het bos ook de schaalmodellen. Natuurmonumenten gaat de komende jaren enkele modellen herstellen en ontdoen van begroeiing, waaronder diverse Romijnstuwen. Deze zogenaamde meetstuwen werden gebruikt voor de waterhuishouding in het proefgebied, waarbij gecontroleerde hoeveelheden water naar de schaalmodellen gebracht werden.

Nebest heeft opdracht gekregen om bij één van de vele aanwezige stuwen onderzoek uit te voeren voor het herstel van een  Romijnstuw model ‘Wijk bij Duurstede” in het Waterloopbos. Hiermee mogen wij een bijdrage leveren aan het behoud van een uniek stuk industrieel erfgoed waarmee Nederland internationaal op de kaart gezet is als pionier in de waterbouw. Het Waterloopbos heeft vanaf 24 maart 2016 de status van Rijksmonument met monumentnummer 532192.