20 december 2016

Nebest heeft van Rijkswaterstaat de Raamovereenkomst Integrale Veiligheid gegund gekregen.

Vanuit de productgroep Onderhoudsanalyse zijn wij al jaren succesvol actief met RI&E’s, Machinerichtlijn, inspecties en de Arbowet. Daarnaast huurt Rijkswaterstaat al enkele jaren Projectadviseurs Integrale Veiligheid van Nebest in. Deze adviseurs zijn actief op diverse toonaangevende projecten, waaronder de Stormvloedkeringen.

Onze Integrale Veiligheidskundigen gaan werken binnen aanleg- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat GPO en PPO. Zij werken binnen de IPM-teams voor de komende twee jaar, tot maximaal vier jaar bij verlenging.

Nebest heeft een aanbieding gedaan met uitsluitend zeer ervaren adviseurs integrale veiligheid. Wij hebben 78 manjaar werkervaring in integrale veiligheid (IV), waarvan 40 manjaar werkervaring in deze functie bij de infrastructuur van Rijkswaterstaat.

Binnen de raamovereenkomst worden de volgende producten geleverd:

  • Dossiervorming en projectdocumentatie Integrale Veiligheid
  • KES en contractspecificaties Integrale Veiligheid
  • Toetsing veiligheidsrapportages en SCB Integrale Veiligheid
  • Melding en voorbereiding afhandeling incidenten Integrale Veiligheid
  • Voorlichting en opleidingen Integrale Veiligheid
  • Veiligheidsrondes en safetywalks Integrale Veiligheid
  • Voortgangsrapportages Integrale Veiligheid

Onze aanbieding aan Rijkswaterstaat is ontstaan doordat meerdere gespecialiseerde bedrijven besloten samen te werken en gezamenlijk een aanbieding te doen aan Rijkswaterstaat. De partners van deze samenwerking zijn Riskcontrol, SAP Safety Management, B&I Advies, Op ‘e Hichte, Jansen Arbeidsveiligheid Advies, Implement, Detho Services en Nebest.

Fotoalbum