27 oktober 2016

Nebest adviseert en begeleidt bij de uitvoering kathodische bescherming op galerij- en balkonvloeren.

Naast de constructieve veiligheid is ook de duurzame veiligheid van betonconstructies belangrijk. Een methode om corrosie van de wapening te stoppen of te voorkomen is het aanbrengen van kathodische bescherming (KB).

Specialisten van Nebest zijn recent gecertificeerd op gebied van kathodische bescherming om deze te toetsen conform NEN-EN-ISO 12696 en te controleren conform NEN-EN 15257.

In het verleden werd veelal gebruikgemaakt van galvanische anodes (opoffering). Tegenwoordig wordt steeds meer gebruikgemaakt van kathodische bescherming op basis van opgedrukte stroom (ICCP). 

Recent heeft Nebest twee projecten op het gebied van kathodische bescherming opgeleverd in Noordwijk. Na gedegen onderzoek, in opdracht van de Vereniging van Eigenaren, is een werkbeschrijving opgesteld en de uitvoering begeleid.

In verband met geplande renovatiewerkzaamheden aan de galerijen is in eerste instantie aan Nebest gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de staat en conditie van de betonconstructie. Bij één van de twee woongebouwen is daarbij gelijktijdig onderzoek verricht naar de constructieve veiligheid van de uitkragende galerijvloeren, conform CUR-publicatie 248. Bij het andere woongebouw, direct aan zee gelegen, zijn de prefab galerijplaten, opgelegd op betonnen consoles, onderzocht. 

Het uitgevoerde chloride-onderzoek liet verhoogde chloridegehaltes zien, waarna potentiaalmetingen zijn uitgevoerd. Daarbij is op de referentiepunten corrosie aangetroffen aan de wapening. De constructieve veiligheid was nog niet in het geding.

Bij beide projecten is vervolgens geadviseerd, op basis van kostprijs en uitvoerbaarheid, een kathodische bescherming aan te brengen op basis van opgedrukte stroom, via een geleidende coating aan de onderzijde van de galerijconstructie. Beide projecten zijn tot tevredenheid van de opdrachtgever afgerond en uitgevoerd door Vogel KB uit Zwijndrecht.

Momenteel begeleidt Nebest een werk in Zeist dat wordt uitgevoerd door SealteQ West, waarbij eveneens een kathodische bescherming wordt aangebracht op basis van een geleidende coating.