21 september 2015

Nieuwe accreditatie voor het uitvoeren van "Inspecties vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met geo-elektrische metingen" Nebest Survey.

Vooral dankzij de  inzet van Paul Langeveld en Beren van der Meer is Nebest Survey sinds 4 september 2015 in het trotse bezit van de accreditatie voor het uitvoeren van:

"Inspecties vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen met geo-elektrische metingen" volgens SIKB-protocol 6702.

Zie ook: https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/476/original/I205-scn.pdf?1441694773

Samen met de al in 2006 behaalde accreditaties voor visueel inspecteren en hydrologisch onderzoek volgens de SIKB-protocollen 6701 en 6703 kunnen we nu elke bodembeschermende voorziening aan.

Geo-elektrische metingen, waarvoor gebruik wordt gemaakt van de meettechnieken van Texplor Benelux, worden op bodembeschermende voorzieningen bijvoorbeeld ingezet bij:

  • bassins, ook bassins die vol vloeistof (water) staan;
  • putten;
  • ondergrondse leidingen, zowel procesleidingen als bedrijfsriolering;
  • vloeren en verhardingen die (gedeeltelijk) zijn bedekt door stortgoed.

Maar er zijn natuurlijk ook toepassingsgebieden buiten de bodembescherming zoals in kelders, tunnels en zwembaden en op daken. En dan vooral als sprake is van lekkage of wanneer juist behoefte bestaat aan het aantonen van waterdichtheid.

Wil je meer weten? Kijk dan voor de protocollen en geo-elektrische metingen op:

Heb je vragen of suggesties? Aarzel dan niet contact op te nemen met Paul Langeveld 06-19 19 86 82 of Fred Veldhuizen 06-42 96 90 04.