20 augustus 2015

Over heel 2014 heeft Nebest 1061 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en 2 ten opzichte van 1084 ton in 2013, 1079 ton in 2012 en 1010 ton in 2011. De in 2014 gerealiseerde toename van 51 ton CO2 ten opzichte van 2011 bedraagt +5,0%.

De afname in de elektriciteit zit voornamelijk in het feit dat Nebest vanaf 1 maart 2014 overgestapt is naar Nederlandse Windenergie voor haar eigen locaties. De zakelijke vluchten is een tweede wijziging met een stijging van 0 ton CO2 naar 7 ton CO2. Dit is mede te verklaren doordat er voor Nebest Duikinspectie B.V. een mooi project in Benin is geweest.

Een uitgebreider overzicht is terug te vinden in de CO2-emissierapportage.

Tussen 2011 en 2014 is het aantal fte (+20,5%) sneller gestegen dan de uitstoot (+5,0%). De uitstoot per fte is dus afgenomen. Over 2014 laten de cijfers een afname van de CO2-uitstoot per fte zien voor vrijwel elke emissiestroom. Alleen met betrekking tot de leaseauto's is de uitstoot nog boven de doelstelling.

CO2-emissies per fte vanaf basisjaar (2011)

Voortgang reductiedoelstellingen

* 2015 is een verdubbeling van het eerste halfjaar