20 november 2015

Het wetsvoorstel voor wijziging van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek wil bevorderen dat elke Vereniging van Eigenaars (VvE's) jaarlijks voldoende geld reserveert om toekomstig groot onderhoud te kunnen betalen. Die intentie is goed, maar de aanpassing laat nog ruimte voor onduidelijkheid. De Cobouw en de website vvecentraal gaan hier dieper op in, maar wat kan Nebest voor de markt betekenen?

Gelezen in de Cobouw:

NVM: Druk nodig op nalatige VvE's

Het wetsvoorstel dat beoogt Verenigingen van Eigenaren (VvE's) vanaf medio 2016 te verplichten tot de vorming van een onderhoudsreserve is welkom maar niet toereikend, meent de NVM. 
Een belangrijk bezwaar van de makelaarsvereniging is dat het voorstel niet voorziet in een effectieve handhaving. Alleen daarmee zou zijn te voorkomen dat appartementseigenaren zullen lijden onder mede-eigenaren die het sparen voor onderhoud blokkeren. Vooral kleine VvE's schieten tekort in hun onderhoudstaak en de planning hiervan, blijkt uit onderzoek dat de NVM liet uitvoeren door Bureau RenM|Matrix. De vereniging bepleit kopers zich goed te informeren over alle VvE-aspecten van een woning.

Bron: http://www.cobouw.nl/artikel/1604661-nvm-druk-nodig-op-nalatige-vves 

Ook de website vvecentraal gaat dieper in op de onduidelijkheden binnen dit wetsvoorstel met het artikel "Is sparen voor groot onderhoud normaal? Of toch niet?" 
Dit artikel is hier te lezen.

Wat kan Nebest hierin voor u betekenen? 

Nebest is een adviesbureau dat, als onafhankelijk partner, corporaties, beheerders en eigenaren ondersteund met het uitvoeren van diepgaand materiaalkundig onderzoek aan uw (woon)gebouwen om daarmee vast te stellen wat men nu werkelijk in handen heeft en welke onderhoudsacties noodzakelijk zijn bij een beoogde exploitatieperiode . Dit kan bijvoorbeeld archiefonderzoek, inspectie op locatie, destructief onderzoek, verschillende soorten metingen, laboratoriumonderzoek of een constructieve beoordeling van de restlevensduur van bouwdelen omvatten. Onze jarenlange ervaring maakt van Nebest een deskundige, onafhankelijke en dus betrouwbare partner die u graag verder helpt. 

Voor vragen over bijvoorbeeld schades aan metselwerk, spouwankerproblematiek, uitkragende galerijvloeren, funderingsproblemen etc. kunt u contact opnemen met dhr. Wouter van den Berg via Wouter.vandenBerg@nebest.nl of telefonisch via 06 543 272 25. 

Wij horen graag van u.