22 oktober 2015

Project windpark Delfzijl Noord. 19 windmolens op een unieke locatie langs het Zeehavenkanaal te Delfzijl. Een “onshore”windpark met een “offshore” tintje. Het grootste windpark van Eneco op land. Nebest maakte deel uit van het projectteam Eneco en heeft de realisatie van de onderbouw begeleid in de vorm van kwaliteitstoezicht civiele werken, advisering technische aspecten realisatie civiele werken, contractbegeleiding civiele werken en contractadministratie. Het project startte in januari 2014 en is op donderdag 17 september 2015 officieel geopend.

Het windpark bestaat uit drie bouwlocaties. De Schermdijk (4,5km lang), de Pier van Oterdum (moerasachtig gebied) en de “Waddenzeeroute”. De windmolens zijn geplaatst en geïnstalleerd door Nordex.  De onderbouw is gerealiseerd door KWS. 

Werkzaamheden Schermdijk:

 • Aanleg van 14 grondlichamen tegen de bestaande Schermdijk, inclusief waterbouwkundige constructies zoals damwanden, beschoeiing en oeverbescherming.
 • Aanleg en aansluiten van kabels ten behoeve van de windmolens, waaronder 2 boringen onder het Zeehavenkanaal van Delfzijl.
 • Het realiseren van 14 betonfundamenten, inclusief paalfundering, ten behoeve van de windmolens.
 • Realiseren van 14 kraanplateaus ten behoeve van de te hijsen windmolenonderdelen.
 • Verbreden van de bestaande weg op de Schermdijk en aansluitingen maken naar de kraanplateaus.
 • Het plaatsen en installeren van 14 windmolens.

Werkzaamheden Pier van Oterdum:

 • Aanleg van werkwegen en 6 grondlichamen in een moerasachtig gebied.
 • Realiseren broedeiland voor vogels, onder andere voor de visdief die jaarlijks in Delfzijl komt broeden.
 • Aanleg en aansluiten van kabels ten behoeve van de windmolens, waaronder een boring onder de dijk.
 • Het realiseren van 5 betonfundamenten, inclusief paalfundering, ten behoeve van de windmolens.
 • Realiseren van 5 kraanplateaus ten behoeve van de te hijsen windmolenonderdelen.
 • Aanpassen van de bochtstralen en topboog van de bestaande weg naar de Pier van Oterdum.
 • Het plaatsen en installeren van 5 windmolens.

Werkzaamheden “Waddenzeeroute”:

 • Aanleg werkweg met parkeergelegenheid.
 • Plaatsen en installeren twee inkoopstations.
 • Aanleggen en aansluiten van kabels naar Schermdijk,  Pier van Oterdum, inkoopstations en het net.