Materiaaltechnologie op het specialisme van beton en cementeuze composieten: een vertrekpunt voor antwoorden op vraagstukken omtrent verdiepte kennis van deze materialen ter verbetering van de dialoog tussen ontwerpers en bouwers om met inzicht en ervaring het meest veelzijdige en universeel meest toegepaste constructiemateriaal van onze tijd tot ruim in de volgende eeuw succesvol toe te passen.

Materiaaltechnologie vormt een logische en strategische schakel tussen constructief ontwerp en realisatie van betonconstructies en faciliteert met maatwerk-specificaties in beide disciplines vaak onvermoede oplossingen.

Met materiaaltechnologie wordt bij DELTA Concrete Consult B.V. het brede en diepe kennisterrein bedoeld van bijvoorbeeld:

 • grondstoffen (bindmiddelen, toeslagmaterialen, hulp- en vulstoffen)
 • receptuurontwerp voor generieke- en specifieke gebruiksdoelen
 • productiemethoden van het halffabrikaat en het eindproduct
 • sturingskansen voor ontwerp-parameters of uitvoeringsmethoden
 • verouderingsmechanismen en schademechanismen
 • interactie met ingebed wapenings- en voorspanstaal
 • vezelversterking en hybridewapening
 • inspectie- en analysetechnieken
 • herstelstrategiën, principes, methoden en middelen
 • productie- en afnamecontrole, statistische keurings methodieken
 • nationale en internationale normen, regelgeving en certificatiesystemen
 • ontwerplevensduur en restlevensduurprognoses
 • ontwerp van brandbestendige recepturen cfm. RWS-brandcurve
 • verhardingsbeheersing middels thermische- en hygrische scheurrisico-modellering, procesbegeleiding en procesbewaking
 • opstellen van milieuprofielen van grondstoffen, constructiedelen en bouwmethoden om bijvoorbeeld EMVI-scores te helpen kwantificeren
 • sloop, demolitie /sloop, recycling en upcycling

DELTA Concrete Consult B.V. verzorgt ook bedrijfscursussen en trainingen op voornoemd terrein en onderdelen hiervan en bedient als onafhankelijk adviesbureau reeds klanten in alle sectoren van de bouwwereld en brengt graag een offerte uit voor haar gespecialiseerde dienstverlening.

Delta Concrete Consult