Wat is optische emissiespectrografie?

Optische emissiespectrografie, OES in het kort, is een techniek waarmee materiaalmetingen uitgevoerd kunnen worden. De techniek brengt atomen in een aangeslagen of geëxciteerde toestand. Een aangeslagen atoom zendt daarbij elektromagnetische straling uit, dit heet emissie. Deze straling komt vrij in de vorm van een foton en valt soms in het spectrum van het zichtbare licht. Een spectrograaf meet de vrijgekomen fotonen. Aan de hand van de frequenties en hoeveelheden van de fotonen kan een spectrograaf zowel kwalitatief als kwantitatief de aanwezigheid van specifieke atomen en een materiaal bepalen.

Draagbare optische emissiespectrograaf

Ondanks het feit dat mobiele spectrografen al langer bestaan werd deze techniek tot enige tijd geleden voornamelijk in laboratoria gebruikt. De mobiele spectrografen waren namelijk erg zwaar en konden niet eenvoudig verplaatst worden.

Nebest beschikt over de draagbare optische spectrograaf genaamd PMI-MASTER Smart. Deze portable OES maakt het mogelijk om materiaalmetingen uit te voeren op moeilijk bereikbare plaatsen.

Toepassingen optische emissiespectrografie

Met de PMI-MASTER Smart kunnen wij onder andere de volgende elementen meten: C, Si, Mn, Cr, Mo, Ni, Al, Co, Cu, Mg, Nb, Ti, V, W, Zr, Pb, Fe. De nauwkeurigheid is afhankelijk van diverse factoren, maar altijd ruimschoots voldoende voor de volgende toepassingen:

  • Het bepalen van de koolstofequivalent of carbonequivalent op locatie om de lasbaarheid van staal vast te stellen.
  • Het bepalen van onbekende metaalsoorten van bestaande constructies. Deze meting kunnen wij ook aanvullen met een hardheidsmeting. Hiermee kunnen de mechanische eigenschappen van een metaal niet-destructief benaderd worden voor bijvoorbeeld een (her-)berekening.
  • Het verifiëren van metaal dat onder certificaat geleverd is.