DEEL 1: nader te bepalen – VASTGOEDEIGENAREN, BEHEERDERS, AANNEMERS, LEVERANCIERS EN INGENIEURSBUREAUS
DEEL 2: nader te bepalen – VASTGOEDEIGENAREN, BEHEERDERS, AANNEMERS, LEVERANCIERS EN INGENIEURSBUREAUS
EXAMEN: nader te bepalen – VASTGOEDEIGENAREN, BEHEERDERS, AANNEMERS, LEVERANCIERS EN LNGENIEURSBUREAUS
 

Omvangrijke betonschade en daaraan verbonden hoge reparatiekosten is iets wat iedere beheerder liever voorkomt. Over de inwendige en uitwendige oorzaken van de directe of indirecte aantasting van het beton die tot deze schade leiden, is veel bekend. Betonschade is met de juiste kennis vaak te voorkomen en in de gevallen dat deze toch optreedt effectief te herstellen.
In deze basiscursus worden de bedreigingen van de technische duurzaamheid van betonconstructies besproken en komen de bijbehorende schademechanismen die bij de aantasting optreden aan de orde. De doelstelling van de cursus is in twee dagen een goed algemeen kader te introduceren dat de cursist in staat stelt eventuele problemen op het gebied van betononderhoud te herkennen, de ernst  van een situatie op de juiste wijze in te schatten en een goede achtergrond te geven bij het interpreteren van eventuele onderzoeksrapportages. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Inschrijven

Fotoalbum