• 27 jun 2024
  • 12.00-16.30 uur

Verduurzaming van de gebouwschil

Verduurzaming van bestaand vastgoed en in het bijzonder de gebouwschil is aan de orde van de dag. Gebouweigenaren worden meer dan ooit gestimuleerd isolerende en installatietechnische ingrepen uit te voeren. Binnen 25 jaar moet de gehele woningvoorraad verduurzaamd zijn.

Nebest ervaart vanuit diverse onderzoeken dat bij verduurzaming van bestaand vastgoed vooral wordt uitgegaan van het effect op de energieprestatie. Bij een goede voorbereiding op een voorgenomen verduurzaming moet echter ook de technische haalbaarheid in ogenschouw worden genomen. Zijn de voorgestelde maatregelen praktisch uitvoerbaar en zijn er wellicht nadelige bouwfysische neveneffecten (condensatie, schimmelvorming of gezondheidsklachten) te verwachten?

In deze kennissessie belichten we aan hand van praktijkvoorbeelden de nut en noodzaak van bouwfysisch onderzoek bij verduurzaming van de gebouwschil. We geven u inzicht in technische en bouwfysische aspecten om verduurzaming voor zowel de gebouweigenaar als de gebruiker te laten slagen. Tussen de inhoudelijke presentaties door verzorgen we een rondleiding door ons eigen materiaalkundige laboratorium. Na afloop is er de gelegenheid om te netwerken met onze specialisten en mededeelnemers uit de sector.

Praktische informatie

Leerlijn: Bouwfysica
Onderwerp: Verduurzaming van de gebouwschil
Datum: 27 juni 2024
Tijdstip: 12.00-16.30 uur (lunch wordt verzorgd)
Locatie: Marconiweg 2, Vianen
Kosten: Uit iedere leerlijn kan p.p. één sessie gratis worden bijgewoond. Iedere daaropvolgende sessie kost €150,- ex. Btw.
Sprekers: Wouter van den Berg, Patrick van de Ven, Willem Hinnen