• 1 dec 2022
  • 12.00-16.30 uur

Schadeonderzoek en onderhoud van staal

Doelgroep: Vastgoedeigenaren en beheerders

Metalen zoals laag- en ongelegeerd staal, roestvast staal en non-ferro worden veel toegepast in de industrie, bouw en infrastructuur. Metalen onderdelen kunnen door allerlei oorzaken schade vertonen waardoor functieverlies optreedt, apparatuur plotseling stilvalt en gevaarlijke situaties ontstaan die hoge kosten met zich meebrengen. Door metallografisch schadeonderzoek kan de oorzaak van het falen worden bepaald. Op basis van de bevindingen van het schadeonderzoek wordt een advies opgesteld om de nodige correctieve maatregelen te kunnen nemen en hiermee falen in de toekomst te voorkomen. Van schade naar preventie is wat bereikt kan worden met de juiste wijze van onderzoek en advisering.

In dit webinar belichten de schadeonderzoekers van Nebest aan de hand van enkele aansprekende praktijkvoorbeelden de mogelijkheden van schadeonderzoek. We geven je inzicht in technische en organisatorische aspecten van het schadeonderzoek en welke lessen getrokken kunnen worden uit de resultaten. Tot slot wordt er ingegaan op enkele veelvoorkomende hersteltechnieken.

Praktische informatie

Onderwerp: Schadeonderzoek en onderhoud van staal
Datum: 1 december 2022
Tijdstip: 12.00-16.30 uur (lunch wordt verzorgd)
Locatie: Marconiweg 2, Vianen
Kosten: Gratis
Sprekers: Astrid Elzas, Mark Lodema en Henny van Stiphout