• 16 jun 2022
  • 12.00-16.30 uur

Risicogestuurd inspecteren en beheren

Doelgroep: Vastgoedeigenaren en beheerders

De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit al langer voor een periodieke veiligheidskeuring van gebouwen. Dit naar aanleiding van diverse incidenten met betrekking tot de constructieve veiligheid die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan in Nederland. Een juiste combinatie tussen niet-destructief en destructief onderzoek kan helpen meer grip te krijgen op de risico’s binnen gebouwportfolios. Deze combinatie van niet-destructief en destructief onderzoek komt samen in de risicogestuurde inventarisatie-systematiek FMECA, wat staat voor Failure Mode Effects & Criticality Analysis.

In deze kennissessie belichten we de noodzaak van risicogestuurd inspecteren en beheren in de bouw aan de hand van voorbeelden van incidenten. Er wordt ingegaan op de ontwikkelingen die spelen binnen de nieuw in ontwikkeling zijnde NTA periodieke keuring constructieve veiligheid grote publieke gebouwen. Aan de hand van een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden nemen we u mee in de wereld van risicogestuurd inspecteren en beheren.

Praktische informatie

Onderwerp: Risicogestuurd inspecteren en beheren
Datum: 16 juni 2022
Tijdstip: 12.00-16.30 uur (lunch wordt verzorgd)
Locatie: Marconiweg 2, Vianen
Kosten: Gratis
Sprekers: Wouter van den Berg en Patrick van de Ven