• 7 sep 2023
  • 12.00-16.30 uur

Risicogestuurd inspecteren en beheren

De huidige richtlijnen voor het vaststellen van de technische staat van vastgoed schieten vaak tekort voor een betrouwbare risico-inventarisatie. Dat blijkt nog maar eens uit de hoeveelheid incidenten met betrekking tot constructieve veiligheid die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan in Nederland. Met bijvoorbeeld een conditiemeting kunnen niet alle risico’s die bij een gebouw spelen in kaart worden gebracht. Daarentegen kan een juiste combinatie van niet-destructief en destructief onderzoek helpen om meer grip te krijgen op de risico’s van vastgoed. Deze combinatie komt samen in een risicogestuurde inventarisatiesystematiek. In de kennissessie Risicogestuurd inspecteren en beheren belichten we enkele veelvoorkomende constructieve risico’s die voor kunnen komen bij gebouwen. Daarnaast gaan we in op de NTA periodieke keuring constructieve veiligheid voor grote publieke gebouwen en bespreken we een eigen risicogestuurde methodiek die we recent hebben ontwikkeld.

Praktische informatie

Onderwerp: Risicogestuurd inspecteren en beheren
Datum: 7 september 2023
Tijdstip: 12.00-16.30 uur (lunch wordt verzorgd)
Locatie: Marconiweg 2, Vianen
Kosten: Gratis
Sprekers: Wouter van den Berg, Patrick van de Ven, Menno Weijer