• 5 okt 2023
  • 12.00-16.30 uur

Nut en noodzaak van bouwfysisch onderzoek bij verduurzaming

Achter het verduurzamen van vastgoed kunnen verschillende beweegredenen zitten. Nebest ervaart vanuit diverse onderzoeken dat bij verduurzaming vooral wordt uitgegaan van het positieve effect op de energieprestatie. Daarnaast kunnen ook het verhogen van het binnenklimaatcomfort en het gewoonweg opwaarderen van het vastgoed valide redenen zijn voor verduurzaming. Ook worden gebouweigenaren meer dan ooit gestimuleerd isolerende en installatietechnische ingrepen uit te voeren. Binnen circa 25 jaar moet de gehele woningvoorraad verduurzaamd zijn. Bij een goede voorbereiding op een voorgenomen verduurzaming moet echter ook de technische haalbaarheid in ogenschouw worden genomen. Zijn de voorgestelde maatregelen praktisch uitvoerbaar en zijn er wellicht nadelige bouwfysische neveneffecten (condensatie, schimmelvorming of gezondheidsklachten) te verwachten? In deze kennissessie leggen we aan de hand van praktijkvoorbeelden de nut en noodzaak van bouwfysisch onderzoek bij verduurzaming uit. We geven u inzicht in technische en bouwfysische aspecten om verduurzaming voor zowel de gebouweigenaar als de gebruiker te laten slagen.

Praktische informatie

Onderwerp: Nut en noodzaak van bouwfysisch onderzoek bij verduurzaming
Datum: 5 oktober 2023
Tijdstip: 12.00-16.30 uur (lunch wordt verzorgd)
Locatie: Marconiweg 2, Vianen
Kosten: Gratis
Sprekers: Wouter van den Berg,  Peter van Leeuwen, Martijn Seubring