• 20 apr 2023
  • 12.00-16.30 uur

Hergebruik van bestaande constructies

Om de Rijksbrede doelstelling ‘Nederland circulair in 2050’ te bereiken, moet er iets veranderen in de manier waarop we landelijk met kunstwerken en gebouwen omgaan. Hergebruik van gehele objecten of onderdelen daarvan speelt in deze circulaire transitie een fundamentele rol. Voordat iets hergebruikt kan worden, is het in eerste instantie noodzakelijk om te weten wat de hergebruikpotentie is: wat is de restlevensduur van het object(onderdeel), zijn de onderdelen losmaakbaar en is het object(onderdeel) nog wel constructief veilig? In de kennissessie ‘Hergebruik van bestaande constructies’ bieden wij concrete handvatten hoe om te gaan met het hergebruiken van (water)bouwkundige en infrastructurele constructies. Zo vertellen wij u meer over de herbruikbaarheidsscan, waarmee een eenduidig beeld wordt verkregen over de hergebruikpotentie van constructies. Ten slotte komt u aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden meer te weten over de do’s en don’ts bij het in praktijk brengen van hergebruik.

Praktische informatie

Onderwerp: Hergebruik van bestaande constructies
Datum: 20 april 2023
Tijdstip: 12.00-16.30 uur (lunch wordt verzorgd)
Locatie: Marconiweg 2, Vianen
Kosten: Gratis
Sprekers: Wouter van den Berg, Thijs Noordhoek, Jeroen Davelaar, Irene Dekker