• 9 mrt 2023
  • 12.00-16.30 uur

De vertaalslag van inspectie naar contract

Doelgroep: Beheerders

Een gedegen inspectie vormt de basis om tot een goed contract met een juiste inschatting van hoeveelheden te komen. Helaas pakt dit in de praktijk nog wel eens anders uit. Een mismatch tussen verkregen inspectieresultaten en contractvorming vormt een potentieel risico met het oog op het ontstaan van meerwerk en discussie gedurende een project. Daarnaast speelt de contractvorm hierbij ook een belangrijke rol. Als wij kijken naar een goede invulling na een inspectie voor onderhoudswerkzaamheden zijn een werkomschrijving en traditioneel RAW-contract vaak het meest geschikt.

In deze kennissessie behandelen wij het gehele traject van inspectie tot aan contract. Hierbij worden aandachtspunten en maatregelen besproken om een mismatch tussen inspectie en contract te voorkomen. Tevens wordt inzicht gegeven in het verschil, wanneer en hoe welke contractvorm het beste toe te passen.

Praktische informatie

Onderwerp: De vertaalslag van inspectie naar contract
Datum: 9 maart 2023
Tijdstip: 12.00-16.30 uur (lunch wordt verzorgd)
Locatie: Marconiweg 2, Vianen
Kosten: Gratis
Sprekers: André van der Wouden, Joos van der Welle, Peter Kooistra